Døgnophold §66

På opholdsstedet Korning er der plads til 11 børn og unge i alderen 7 til 18 år med mulighed for forlængelse til det 23. år.

​Vi har stor erfaring med at rumme en målgruppe med sammensatte og komplekse problemstillinger.

Vores målgruppe er typisk børn og unge, der har været udsat for omsorgssvigt og utallige svigt fra voksne op igennem deres barndom. Det er en gruppe af børn og unge, der ofte nærer mistillid til deres omgivelser, samt til deres egne evner i mange af livets sammenhænge. Ofte mangler de unge træning i social færdigheder.

Målgruppen er;

 • Angst
 • Indadreagerende adfærd
 • Udadreagerende adfærd
 • Personlighedsforstyrrelse
 • Depression
 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder
 • Seksuelt krænkende adfærd
 • Stressbelastning
 • Selvskadende adfærd
 • Opmærksomhedsforstyrrelse
 • Omsorgssvigt

Botilbud §107

Vi tilbyder skræddersyede forløb til de unge, som har brug for et botilbud. Unge som pga betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Disse unge kan bo i den ene ende af huset, hvor vi har indrettet en afdeling særligt velegnet til botræning. At bo lige ved siden af opholdsstedets andre unge giver den fordel, at den unge i botilbuddet let kan være en del af fællesskabet og indgå i de aktiviteter, som er passer til den unges interesser og behov.

Vores botilbud retter sig imod unge, der i en periode har behov for omfattende hjælp. Formålet med et ophold i en §107 er at gøre den unge i stand til at klare sig i eget hjem, eventuelt med støtte eller forberedes til en fremtidig bolig i et varigt botilbud.