Opholdsstedets formål

Vi har til formål gennem socialpædagogisk indsats, at danne børn og unge med sociale, adfærds- og indlæringsmæssige vanskeligheder, og give dem mulighed for at dygtiggøre sig og udvikle sig til at blive veltilpassede mennesker. Livet på opholdsstedet er til for de unge og deres udvikling og læring i fællesskabet. Her lærer de, hvordan de lærer bedst, hvilket vi ser, som det fundamentale aspekt for den fremtidige sociale, personlige og faglige udvikling. Her får de plads og støtte til at folde sig ud med de unikke potentialer hver enkelt ung indeholder.

Formålet med at bo hos os i en periode er at lære sig selv at kende og blive klar til at mestre voksenlivet med alt, hvad det indebærer af op og nedture, forventninger og erobringer, dannelse og uddannelse.

Det handler om livet, læring og om at turde udtrykke sig, som den man er. Det handler om at føle sig tryg i fællesskabet og om at bidrage og være medskabende i forhold til vores fælles virkelighed.

Det handler ikke blot om at kunne klare sig i fremtiden, det handler om at kunne mestre livet og føle fred, frihed, inspiration og glæde.

Værdigrundlag

Følgende 4 værdier er styrende for det pædagogiske arbejde på korning:

TROVÆRDIGHED

Vi lægger vægt på troværdighed, hvilket for os er ensbetydende med, at personalet til enhver tid fremstår autentiske og ærlige. Vi siger hvad vi gør, og vi gør hvad vi siger. Fagligt funderede pædagoger er også mennesker, der kan have gode og mindre gode dage – det er tilladt på Korning, hvor vi siger det højt og deler det der fylder med hinanden.

OMSORG

Omsorg har en særlig betydning i det hjemlige miljø vi har på Korning. Vi er i stand til at knytte omsorgsfulde relationer til de unge på deres præmisser, således at omsorgen får en udviklende karakter.

For os er det afgørende, at vi ser og hører den enkelte unge netop der hvor de er, og reagerer herpå. Vi vægter, at de unge skal have succesoplevelser og gode minder de kan tage med sig videre i livet. En del af den daglige omsorg kan være, at strukturere hverdagen, sætte grænser, sludre om stort og småt samt varetage praktiske opgaver. Her vil der altid være en engageret voksen til rådighed.

FÆLLESSKAB

Korning er rammen for et familiært og socialt fællesskab. Her vægter vi medbestemmelse og medansvar. Igennem fællesskabet styrker vi de sociale kompetencer ved at inddrage de unge i demokratiske processer og fælles aktiviteter. Vi ser fællesskabet som en ressource for de unge samt for de voksne, og alle forventes at tage ansvar for dette. Fællesskabet kan danne grobund for livslange relationer får både unge og voksne.

UDVIKLING

I alle aspekter af vores pædagogiske arbejde har vi fokus på den enkelte unges udvikling. Vi søger at støtte den unge i retning af et selvstændigt voksenliv, med respekt for individuelle ønsker og drømme. Vi har et ressourceorienteret perspektiv, der søger at styrke det der går godt.

Der er ingen unge, der er forkerte – hvis det vi gør ikke virker, så skal vi gøre noget andet.