Indskrivning

At stå over for et opbrud i livet kan være en meget utryg og uoverskuelig situation. Kontakt os endelig og lad os se, om vi kan være behjælpelige med en ny god begyndelse.

Kontakt Leder Ellen Holberg – tlf. 2129 7873 eller pr. mail ellen@juelsminde.com

Det kan også være en god idé, at komme på besøg og opleve stedet og høre mere om, hvilke muligheder vi kan tilbyde samt få en fornemmelse af, hvordan det er, at bo her hos os.

Den endelige visitation foretages ved et møde, hvor barnet eller den unge, forældrene og socialrådgiver deltager.

Målgrupper

Opholdsstedet Korning henvender sig til børn og unge i aldersgruppen 7-18 år ved indskrivningen, med mulighed for forlængelse til det 23. år.

Vi har stor erfaring med at rumme en målgruppe med sammensatte og komplekse problemstillinger.

Vores målgruppe er typisk børn og unge der har været udsat for omsorgssvigt, og utallige svigt fra voksne op igennem deres barndom. Det er en gruppe af børn og unge der ofte nærer mistillid til deres omgivelser, samt til deres egne evner i mange af livets sammenhænge. Ofte mangler de unge træning i social færdigheder.

 

Opholdsstedet er godkendt til at modtage børn og unge med følgende udfordringer:

 • Indadreagerende adfærd
 • Personlighedsforstyrrelse
 • Selvskadende adfærd
 • Opmærksomhedsforstyrrelse
 • Udadreagerende adfærd
 • Angst
 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Stressbelastning
 • Omsorgssvigt
 • Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder
 • Depression

Godkendelse & Tilsyn

Opholdsstedet Korning er en privat selvejende institution beliggende i Hedensted Kommune.

Vi er et socialpædagogisk opholdssted, der er godkendt som opholdssted jævnfør §66 stk. 1 nr. 6 med 11 pladser.

Tilbuddet er godkendt af Socialtilsyn Midt og det er dem, der fører tilsyn med stedet efter Socialministeriets retningslinjer, jf. § 6 i lov om Socialtilsyn.