Struktur & Omsorg

Vi tror på, at ved at opbygge og fastholde et miljø, hvor der er en systematisk og velovervejet tilrettelæggelse af rammerne for de unges liv, kan vi medvirke til at skabe en positiv udvikling for den enkelte unge.

Det er gennem gentagelser af strukturen, at de unge lærer, at de voksne er troværdige og kun troværdige relationer er udviklende.
Der afholdes løbende individuelle samtaler, hvor de unge hver især har mulighed for at påvirke de rammer, der er for det daglige liv på opholdsstedet.

Dette betyder, at der er etableret flere tilbagevendende hændelser i hverdagen, – altså en struktur, der danner rammen om pædagogernes samspil med de unge. Struktur og relationerne er dermed to sider af samme sag. Som følge af det, prøver vi at give de unge en hverdag, der er præget af en vis grad af rutiner og stabilitet, som kan skabe en ro for dem, således at de kan bruge tiden på at være unge og udvikle sig.

When someone truly cares about you, they make an effort not an excuse.

Et hav af muligheder

Her kan du få et indblik i livet til søs og få en fornemmelse af, hvilke opgaver og herligheder vi tager del i, når vi sejler.